Viļņas novada etnogrāfiskais muzejs Nemenčinē

Jūsu attālums līdz šim objektam

10 min. 10 min. 10 min. 10 min.

Apraksts

 

 Audiogids

 

 

 

Viļņas novadā kopš senām dienām miermīlīgi sadzīvojuši dažādu kultūru, valodu un reliģiju cilvēki. Lietuviešu, krievu, poļu, baltkrievu un citu tautu tradīcijas, paražas un amati veido bagātīgu un raibu šī novada kultūrvēsturisko mantojumu. Laika gaitā dažu tautu tradīcijas ir savstarpēji savijušās, pārklājušās, dažas – saglabājušas izteiktas atšķirības.

Priežu un ezeru ielenkumā atrodas viena no senākajām lietuviešu apdzīvotajām vietām – Nemenčine. Tā jau gadsimtiem izceļas ar savu daudzveidību. Aptuveni 20 km no Viļņas ziemeļaustrumu virzienā pie Nemenčines upes iztekas esošā pilsētiņa ceļotājus aicina iegriezties Viļņas novada etnogrāfiskajā muzejā, kura mērķis ir saglabāt un parādīt visu šajā apkaimē dzīvojošo tautu kultūras mantojuma skaistumu.

2000. gada vasarā apmeklētājiem durvis vērušais muzejs piedāvā aplūkot aptuveni 1000 objektu. Tos savākuši un labprātīgi muzejam nodevuši rajona iedzīvotāji. Pastāvīgo ekspozīciju veido dažādi Viļņas novadam raksturīgi sadzīves piederumi, mēbeles, instrumenti, paražas un tradicionālos amatus atspoguļojošas lietas. Eksponātu skaits turpina augt, tiek vākti interesanti atradumi no visa Viļņas reģiona.

Bez pastāvīgās ekspozīcijas apmeklētāji tiek aicināti apskatīt izstāžu zālēs rīkotās tematiskās tautas daiļrades, glezniecības, fotogrāfijas un seno amatu izstādes. 2012. gadā šeit tika nodibināta Viļņas novada etnogrāfiskā muzeja fotogrāfu biedrība, kura aktīvi nodarbojas ar izstāžu rīkošanu un organizē plenērus – mākslas nodarbības dabā.

Viļņas novada etnogrāfiskais muzejs īsteno dažādas ar kultūru saistītas aktivitātes. Bieži šeit tiek rīkoti koncerti, konferences, bērniem un pieaugušajiem paredzētas izglītojošas aktivitātes. Bez seno kokgriešanu, auduma apstrādi un citus amatus demonstrējošām izstādēm šeit vietu radušas arī keramikas un aušanas darbnīcas. Katrs, kurš vēlas, ar profesionālu meistaru palīdzību var kaut ko izveidot no māla vai stellēs noaust unikālu mājsaimniecības piederumu.

Viļņas novada etnogrāfisko muzeju var apmeklēt no trešdienas līdz svētdienai. Konkrētu apmeklēšanas laiku ieteicams saskaņot pirms ierašanās.

 

Muzeja filiāles

Viļņas novada etnogrāfiskais muzejs apvieno četras pa visu Viļņas rajonu izkaisītās filiāles. Braucot no Nemenčines ziemeļu virzienā, var apmeklēt lielu etnogrāfisko ekspozīciju Sužonu ciema muzeja nodaļā. Vēl viena filiāle atrodas Širvja ezera austrumu krastā, netālu no Paberžes – tā izvietota iespaidīgajā, jau XV gs. beigās rakstos minētajā Glitišķu muižā. Nerijas reģionālā parka austrumu krastā esošajā Čekonišķu muižā atrodas Lieldienu pušķu (pūpolu) un sadzīves goda istaba. Šajā etnogrāfiskā muzeja filiālē apmeklētāji var iepazīties ar tieši Viļņas novadam raksturīgo Lieldienu pušķu pīšanas tradīciju, to pīšanai piemērotajiem augiem u. tml. Maišagalas priestera prelāta Juzefa Obrembska (Juzefas Obrembskis) muzejs (ceturtā nodaļa) piedāvā uzzināt vairāk par izcilām katoļu baznīcas personībām un aplūkot dažādus eksponātus, kas saistīti ar Baznīcas vēsturi.

 

Muzeja ekspozīcija

Viļņas rajona pašvaldības nodibinātajā etnogrāfiskajā muzejā sabiedrībai plaši prezentēts dažādu tautu kultūras mantojums. Aptuveni 1000 eksponātu liecina par lietuviešu, krievu, poļu, baltkrievu un citu tautu sadzīvi un tradīcijām.

Pastāvīgo etnogrāfiskā muzeja ekspozīciju veido Viļņas novada iedzīvotāju dāvinātie senie sadzīves un mājsaimniecības piederumi: krūzes, bļodas, audumi u. tml. Tāpat daudz ir tradicionālo apģērbu, koka tupeļu, mēbeļu, grāmatu un dokumentu, kā arī mākslas darbu. Starp eksponātiem netrūkst dažādu amatu meistaru un zemnieku izmantoto instrumentu.

Lielu uzmanību muzejs veltī novadpētniecības darbam, etnogrāfiskajos pētījumos iesaistot arī novada sabiedrību. Speciāli organizētajās zinātniskajās ekspedīcijās labprāt piedalās Lietuvas un Polijas jaunatnes pārstāvji. To laikā savāktās jaunās un interesantās lietas papildina un dažādo muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

 

Izglītojošā darbība 

Viļņas novada etnogrāfiskais muzejs ir neatņemama Nemenčines kultūras dzīves sastāvdaļa. Šeit regulāri notiek dažādi izglītojoši un zinātniska rakstura pasākumi. Bez izstāžu, koncertu, konferenču rīkošanas muzejs arī nodrošina iespēju ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī pilsētiņas viesiem piedalīties izglītojošās nodarbībās.

Speciāli ierīkotajās keramikas un auduma apstrādes darbnīcās apmeklētāji aicināti padziļināt savas zināšanas par šo seno amatu niansēm. Nodarbības paredzētas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Jāatceras, ka nodarbību vadītāji pastāvīgi pilnveido savas zināšanas starptautiskos tradicionālo amatu semināros, kurus organizē Polijas Vengoževa tautas kultūras muzejs.

 

Nemenčines apkārtne

Nemenčine atrodas ļoti ainaviskā mežu masīvā. Nemenčines virsmežniecība veltī daudz uzmanības teritorijas uzturēšanai. Apmeklētāju ērtībai ir ierīkotas atpūtas un pieturvietas, bērniem – rotaļu laukumi, kā arī renovēti veloceliņi.

Apkārtnē ir daudz unikālu ainavisku objektu. Nemenčines labajā krastā atrodas pilskalns, netālu – Skališķu (Skališkių)jeb Raudošā ala (liet. val. Verkianti uola), virs Nerijas upes iekārts tilts, kas aicina pārbaudīt katra ceļotāja drosmi.

Nevar nepieminēt un arī neapmeklēt absolūti unikālu objektu – no 7000 eglīšu stādiem izveidoto puskilometru garo uzrakstu "Žalgiris 600". Tas ir 2010. gadā  izveidots Žalgiras kaujas 600. gadskārtas atcerei veltīts piemineklis Bezdoņu silā. To var izlasīt, lidojot ar lidmašīnu. Pašlaik tas ir pasaulē lielākais uzraksts, kas veidots no augošiem kokiem!


Adrese: Švenčioniu iela 14, Nemenčines pilsēta, Viļņas rajons.