Eiropas ģeogrāfiskais centrs

Jūsu attālums līdz šim objektam

10 min. 10 min. 10 min. 10 min.

Apraksts

 

 Audiogids

 

 

 

Eiropas ģeogrāfiskā centra meklēšana turpinās jau vairāk nekā 200 gadu. Astronomi, ģeogrāfi, matemātiķi un fiziķi piedāvā diezgan atšķirīgus aprēķinus, rezultātā – Eiropas centru atzīmē pieminekļi Polijā, Slovākijā, Baltkrievijā, Ungārijā, Igaunijā...

Taču 1989. gadā Francijas Nacionālā ģeogrāfijas institūta zinātnieki paziņoja, ka saskaņā ar viņu aprēķiniem jaunākais un īstais Eiropas centrs atrodas Lietuvā, 26 km uz ziemeļiem no Viļņas (Molētu virzienā), blakus Purnušķu un Bernotu ciematam. Interesanti, ka franču zinātnieki aprēķiniem izmantoja gravitācijas centra metodi, kas līdz šim Eiropas kontinenta centrālā punkta noteikšanai netika izmantota. Tas darīts, ņemot vērā ģeometrisko Eiropas kontinenta kontūru īpatnības un to attiecību pret zemes gravitācijas spēku.

Šī iespaidīgā fakta atzīmēšanai 1997. gadā uz pakalna, kas atbilst noteiktajām koordinātām – 54 grādi 54 minūtes ziemeļu platuma un 25 grādi 19 minūtes austrumu garuma, tika uzstādīts 9 tonnas smags akmens un atzīmēts Eiropas ģeogrāfiskais centrs. 

Tā ir ļoti skaista Lietuvu reprezentējoša 912 ha liela teritorija, kas vilina apmeklētājus ne tikai ar brīnišķīgo ainavu, bet arī ar unikālo kultūras mantojumu. Eiropas centrā un tā apkārtnē ir:

  • Eiropas centru apzīmējošais akmens ar iekaltām precīzām koordinātām;
  • Lietuvas Republikas vadītāju stādīti ozoli;
  • ar marmoru bruģēts laukums ar atzīmētām pasaules valstīm;
  • Eiropas Savienības piemineklis (G. Jokūboņa (G. Jokūbonis) kompozīcija); 
  • Bernotu pilskalns un upurkalns;
  • Girijas ezers.

Kalna pakājē no baļķiem uzbūvētajā namā atrodas informācijas centrs, kur visi, kas vēlas iemūžināt Eiropas Centra apmeklējumu, var iegādāties to apliecinošu sertifikātu. Eiropas centra ekspozīciju, kas atrodas zem klajas debess, var apmeklēt visu gadu jebkurā diennakts laikā. Turklāt netālu atrodas viens no Lietuvas senākajiem pilskalniem – Bernotu pilskalns. Tam līdzās veiktie arheoloģiskie izrakumi liecina, ka cilvēki šeit dzīvojuši no I gs. Tāpat var apmeklēt upurkalnu – reiz nozīmīgu ar reliģiju un mitoloģiju saistītu vietu.

 

Eiropas Savienības simbols

Lai atzīmētu Lietuvas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā, kalnā uzstādīta skulptora Gedimina Jokūboņa kompozīcija. Tā ir balta granīta kolonna ar zvaigžņu kroni, kas pārklāts ar zeltu. To veido veido 12 zvaigznes, kas simbolizē Eiropas Savienību. 

 

54°50’45’’ Ziemeļi – 25°18’23’’ Austrumi

Lai gan Eiropā pāris pagājušās desmitgadēs tika pasludināti vairāki Eiropas centri, franču zinātnieku noteiktais Eiropas ģeogrāfiskais centrs Lietuvā ir unikāls, jo tika noteikts, izmantojot īpašu un līdz šim neizmantotu metodiku. Saskaņā ar gravitācijas centra metodi, skatoties uz Eiropas karti kā ģeometrisku ķermeni ar noteiktām īpašībām, Francijas Nacionālā ģeogrāfijas institūta zinātnieki 1989. gadā noteica Eiropas centra koordinātas – 54°50‘ ziemeļu platuma un 25°19’ austrumu garuma.

Svarīgi zināt, ka konkrētas vietas koordinātu precizitātes nodrošināšanai nepieciešama arī sekunžu norādīšana. 2004. gadā tā paša institūta zinātnieki precizēja Eiropas ģeogrāfiskā centra koordinātas un sniedza detalizētus aprēķinus – 54 grādi 50 minūtes un 45 sekundes ziemeļu platuma un 25 grādi 18 minūtes un 23 sekundes austrumu garuma, kas ir netālu no Pašiļu ciemata, uz ziemeļiem no Viļņas. 

Dati par Eiropas ģeogrāfisko centru ir atzīti un ierakstīti Ginesa pasaules rekordu grāmatā. 

 

Bernotu pilskalns un upurkalns

Blakus Eiropas centram esošie Bernoti (Bernotai) ir neliels ciemats, kur šobrīd dzīvo vien seši cilvēki. Taču šis apvidus ir apdzīvots jau no seniem laikiem – par to liecina pilskalns ar uzbērumu, apdzīvotas vietas paliekas un kapi. Par šo vietu liecina arī rakstiski un citi avoti.

Pilskalns – dabīgi radies paugurs, uz kura atrodamas aizsardzības būves, kultūrvēsturiskais slānis, t. i., par cilvēku dzīvi liecinoši priekšmeti. Lietuvā ir saskaitīti aptuveni 1000 pilskalnu! Jāatzīmē, ka šāda pilskalnu bagātība ir viena no lielākajām pasaulē. Piemēram, 20 kilometru rādiusā ap Eiropas ģeogrāfisko centru var atrast vēl vismaz septiņus citus pilskalnus (Nemečines (Nemenčinės), Piļakiemju (Piliakiemių), Daubiņģu (Dubingių) u. c.).

Bernotu pilskalns – viens no senākajiem pilskalniem Lietuvā (datēts ar apt. I gs.). Tas ir iegarens, aptuveni 12 m augsts dabīgs paugurs, uz kura, iespējams, atradās aizsardzības pils. Pilskalnu ieskauj Girijas ezers ar no tā izplūstošās upītes ieleju un aizsardzības grāvi, kas ir ļoti raksturīgs aizsardzības būvēm. 

Uz ziemeļiem no pilskalna atklātas senas apdzīvotas vietas paliekas. Arheoloģisko izrakumu laikā atrastas keramikas un dzelzs lauskas – ēzē izdegušas un gabalos salipušas ogles, sārņi, kas liecina par cilvēku dzīvi šajā apvidū I–XII gs. Atradumi glabājas Lietuvas Nacionālajā muzejā.

Bernotos atklāts upurkalns (liet. val. "alkakalnis"). Tas ir viens no izplatītākajiem svētvietu veidiem Lietuvā, kulta vieta. Upurkalnos tika ierīkota upurvieta mūžīgās uguns dedzināšanai, kuru sargāja vaidelotes. Šādās svētvietās jūtama īpaša godbijība, tās parasti ierīkotas atklātā vietā, blakus citiem arheoloģiskajiem pieminekļiem, par svētām uzskatītām gāršām vai upēm. 

Lietuviešu valodā vārds "alkas"  saistāms ar vārdu "alkt". Šī arhaiskā vārda izcelsme norāda uz upurkalna (liet. val. "alkakalnis") saistību ar upurēšanas jeb "dievu barošanas" jēdzienu. Pašos upurkalnos vai to tuvumā atrodamie mirušo kauli liecina, ka tā patiesībā bija upurēšanas un apbedīšanas vieta.

Jāatceras, ka pat pēc oficiālās kristietības pieņemšanas Lietuvā svētvietas saglabājās kā svarīga garīgās un reliģiskās dzīves sastāvdaļa – cilvēki lūdza veselību, labu ražu, nesa upurus pēc lūgšanām, ganu bērni, ganot šādās vietās, imitēja senos rituālus, u. tml.


Adrese: Girijos ciems, Nemenčines novads, Viļņas rajons