Vladislavo Sirokomlės muziejus

Jūsų atstumas iki šio objekto

10 min. 10 min. 10 min. 10 min.

Aprašymas

 

 Audiogidas

 

 

 

Nuo sostinės vykstant Rukainių kaimo kryptimi senuoju Vilniaus–Minsko plentu už 14 km yra Bareikiškių kaimas. Jame stovintis dvarelis siejamas su vieno populiariausių XIX a. Lietuvoje kūrusių poetų vardu. Grafui Benediktui Tiškevičiui anuomet priklausiusį pastatą buvo išsinuomojęs ir čia gyveno Vladislavas Sirokomlė su šeima. Poetas, dramaturgas ir publicistas Sirokomlė čia pragyveno aštuonerius itin kūrybingus metus.

Tipiškoje lauko gėlėmis bei žole apžėlusioje lietuviškoje kaimo sodyboje apie pusę XX amžiaus veikė mokykla, iki Antrojo pasaulinio karo vadinta Sirokomlės vardu. Vėliau Bareikiškių dvarelyje įsikūrė kaimelio biblioteka. 1973-aisiais, švenčiant poeto 150-ąsias gimimo metines, jo kabinetas virto memorialiniu Sirokomlės muziejumi. Čia lankytojai gali apžiūrėti poeto baldus, portretus, jo sklaidytas knygas ir kitus asmeninius daiktus.

Sodybos kiemelyje stūkso iš girnapusės padarytas stalas. Ant jo poetas parašė ne vieną savo kūrinį, prie jo priiminėjo ir savo svečius. Netoli stovi juodo granito memorialinis stalelis, poeto atminimui pastatytas 1897 metais, jo paviršiuje iškalta lyra ir citata iš žinomo eilėraščio „Kaimo lyrininkas“.

Bareikiškėse prabėgo patys kūrybingiausi Sirokomlės gyvenimo metai. Čia  plačiai gerbiamas bei mylimas XIX a. poetas parašė net 24 savo kūrinius. Sakoma, kad dėl jo naujų kūrinių leidėjai varžydavosi, siūlydami po 2 zlotus ar net po pusę rublio už eilėraštį! Literatūrinė veikla Sirokomlei padėjo išlaikyti palivarką ir didelę šeimą.

Vladislavo Sirokomlės muziejaus darbuotojai organizuoja įvairius edukacinius bei kultūrinius užsiėmimus. Specialiai įrengtame senoviniame rūsyje vyksta keramikos pamokėlės, kviečiama susipažinti su kaligrafijos menu. Po atviru dangumi įrengtas amfiteatras poetus, literatus bei poezijos mėgėjus suburia į kasmetinę poezijos ir muzikos šventę „Sirokomlės lyra“.Turizmo informacijos centras siūlo ekskursijas aplinkiniais maršrutais, supažindinančiais su pietryčių Lietuvos istorija ir dabartimi, su Vilniaus regionu ir jo kultūros paminklais.

Muziejus dirba nuo trečiadienio iki sekmadienio. Patariama prieš vykstant, pasitikslinti dėl konkrečių darbo valandų. Bareikiškių kaime įsikūrusį muziejų pasiekti nesunku tiek automobiliu, tiek iš Vilniaus autobusų stoties vykstančiais autobusais. 

 

Trumpas Sirokomlės gyvenimas

Liudvikas Vladislavas Pranciškus Kondratovičius, vėliau iš savo antrojo vardo bei šeimos herbo pavadinimopasivadinęs Sirokomlės slapyvardžiu, gimė 1823 m. Smolhove (Mogiliovo srityje, Baltarusijoje). Nors augo neturtingų bajorų šeimoje, nuo mažumės linko į knygas. Sakoma, kad būdamas vos šešerių perskaitė 10 tomų Ignacijaus Krasickio poezijos rinkinį.

21 metų Sirokomlė vedė, susilaukė keturių vaikų. Šeima tuomet gyveno Zalučų kaime, kur poetas ir pradėjo savo kūrybinę veiklą. Deja, 1852 m. epidemija per vieną savaitę pasiglemžė net tris jų vaikus. Po šios didelės tragedijos šeima persikraustė į Vilnių, o po pusės metų – į Bareikiškes.

Sirokomlė šeimininkavo Bareikiškėse, bet taip pat dažnai gyveno Vilniuje. Jo poezijoje dažnai minimas šis miestas, Vilniui dedikuota keletas eilėraščių, poema „Marcin Studzieński“ („Martinas Studzienskis“). 

Dvarelyje lankydavosi vilniečiai Sirokomlės bičiuliai. Atvažiuodavo kompozitorius Stanislavas Moniuška, rašytojai, redaktoriai ir leidėjai, archeologas E. Tiškevičius, tapytojas V. Dmochovskis.

Paties V. Sirokomlės gyvenimas buvo labai trumpas, jis mirė nesulaukęs nė 40-ties, tačiau sugebėjęs sujaudinti savo amžininkų širdis. Paskutiniu sergančio džiova poeto prieglobsčiu tapo A. Bobiatinskio namai tuometinėje Botanikos gatvėje Vilniuje. Poeto palydėti ant Literatų kalnelio Rasų kapinėse susirinko kone visas Vilnius. Ilgą laiką kapą žymėjo tik aukštas pušinis kryžius, vėliau buvo pastatytas kuklus paminklas su eilute iš garsaus jo paties eilėraščio: „Mirė grodamas lyra“.

 

Kūrybinis gyvenimas

Laikotarpis, kurį Vladislavas Sirokomlė pragyveno Bareikiškių kaime, buvo ypač produktyvus ir sėkmingas jo kūrybiniame kelyje. Jis rašė eilėraščius, satyras, komedijas, iš lotynų kalbos vertė Lietuvos bei Lenkijos renesanso poetų kūrinius. Bareikiškėse parašė savo garsiausius kūrinius, tarp jų istorinę poemą „Margiris“ apie didvyriškus lietuvių žygius kovose su kryžiuočiais, komediją „Namelis miške“, paties poeto vadintą kurioziška drama.  Menininkas kūrė lenkų ir baltarusių kalbomis.

Dėl žymių kelionių aprašymų„Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ bei „Nemunas nuo versmių iki žiočių“ Sirokomlė laikomas šiuolaikinio krašto turizmo pirmtaku. Detaliai ir poetiškai aprašytos literato kelionės po Trakų kraštą ragina įvairiapusiškai pažinti savo kraštą: „Tyrinėjimų dirva Lietuvoje plati ir neišsemiama kaip jūra. Ras sau peno čia ir dailininkas, ras ir į jos gelmes įsiskverbęs geologas, botanikas, žemdirbys, istorikas, o piliakalnius, pilių ir bažnyčių griuvėsius, archyvus panaršęs. Ir poetas savo balsą galės sustiprinti liaudies dainomis, padavimais. Visų mūsų laukia gausus derlius, kurio anksčiau nematėme, žiūrėdami į kuklų, bet jaukų ir gerą mūsų žemės veidą.“

Visoje Sirokomlės kūryboje dominuoja Lietuvos istorija, gamta bei jos žmonės. Poeto kūriniai yra vertingi XIX a. istoriniai šaltiniai, o meilė Tėvynei ir jos svarba poetiškai išreikšta ne viename kūrinyje. „Man rodos, jog tiesioginė išraiška to, ką vadiname Tėvynės meile, yra savo krašto tyrimas istoriniu, gamtiniu, etnografiniu, archeologiniu ir geografiniu požiūriu. Nes kaipgi galima mylėti ir kraują lieti už tai, ko nepažįsti ir nesupranti.“


Adresas: Sirokomlės g. 5, Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r.